Düşler Çemberi (Mandala)

Düşler Çemberi

Mandala hemen hemen daire veya merkez anlamına gelir. Belirgin bir şekilde duran merkez noktası etrafına şekiller ve desenler yerleştirilmiştir.

Dinlenmeyi ( hem çocuğun hem de öğretmenin dinlenmesi) ve konsantre olmayı arttırmak için tam bir sessizlik içinde ve arka plandaki hafif bir müzik ile, dıştan içe veya içten dışa (sırayı bozmadan), istenilen renkler kullanılarak boyamaktır.

Çocuklarda günlük Mandala Boyama’nın devamlılığı sağlandığında; çocuğun fotoğrafik hafızasını ve gözünde canlandırma yeteneğini geliştirmeye yardım ettiği, çocukların kendi yaratıcılıklarını keşfetmelerine yardımcı olduğu, sakinliğe ulaştırıp rahatlatan bir etki yarattığı ve soğukkanlılık kazandırdığı gözlenmiştir. Grup çalışmalarında; gruba uyum sağladıkları, dinleme becerilerinde olumlu etkiler görüldüğü, dikkat sürelerinde uzama sağlandığı söylenebilir.

Kavram, sayı, şekiller ve konularla örtüştürülmüştür. Sınıf içi çalışmalardan önce veya sonra bu sayfalar çocuklara verilerek uygulandığında çocuklardan beklenilen kazanımlara pekiştireç olduğu görülmüştür.

Düşler Çemberi